• архітектурно – містобудівна рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій м. Бахмута відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, а саме:
    • визначення місцевих інтересів у проектах містобудівної документації (генеральний план, детальні плани територій, проекти зонування територій м. Бахмута), а також історико-архітектурного опорного плану м. Бахмута ;
    • будівництва об'єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації, пристосування пам'яток архітектури та містобудування);
  • при розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності);
  • результати розгляду архітектурно – містобудівною радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів;
  • результати розгляду архітектурно – містобудівною радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів;
  • архітектурно – містобудівна рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичного ареалу м. Бахмута і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини.