• Підготовка і подання на розгляд Бахмутської міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану та Правил забудови міста Бахмута з обґрунтуванням потреб та визначення переважних напрямів використання території міста та здійснення їх реалізації.
 • Координація діяльності суб'єктів господарювання по створенню об'єктів містобудування, координація дій учасників з розроблення всіх складових частин проектів з планування і благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перебудови) будівель і споруд.
 • Здійснення контролю за станом благоустрою при наданні згоди на розробку містобудівної документації та збір вихідних даних на проектування для спорудження об’єктів містобудування.
 • Здійснює контроль щодо реалізації на території міста Бахмута Правил забудови міста Бахмута.
 • Створення і ведення містобудівного кадастру.
 • Надання дозволу в порядку встановленому законодавством на розміщення реклами на території міста.
 • Надання пропозицій в установленому законодавством порядку щодо території під забудову, участь у виборі та наданні землі для містобудівних потреб, надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови території.
 • Організує та проводить архітектурні та містобудівні місцеві конкурси для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій щодо об'єктів містобудування та архітектури і визначення виконавців проектної документації щодо забудови визначених земельних ділянок.
 • Проводить громадські обговорення містобудівної документації, Правил забудови міста, Генерального плану міста.
 • Створює і веде архів містобудівної документації та містобудівного кадастру.
 • Готує проекти договорів про згоду сплатити пайовий внесок та про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Бахмута, а після їх укладання забезпечує їх облік та зберігання.
 • Здійснює контроль за виконанням умов договорів про згоду сплатити пайовий внесок та про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Бахмута.
 • В разі необхідності готує матеріали для внесення змін до договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Бахмута або для участі у судових справах, пов’язаних з питаннями архітектури і містобудування, у порядку встановленому законодавством.
 • В межах компетенції, розглядає спори з питань містобудування.
 • Готує пропозиції щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, паркових і садибних комплексів.
 • Готує проекти рішень Бахмутської міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови, наказів Управління з питань архітектури і містобудування та здійснює контроль за їх виконанням.
 • Організовує роботу містобудівної ради, складає протоколи та витяги з протоколів містобудівної ради.
 • Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань у сфері архітектури та містобудування, передбачених діючим законодавством України.