• забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо - тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, вимогам чинних будівельних норм;
  • підготовка пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо - тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації;
  • надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;
  • сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;
  • розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;
  • сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.